Preminula primadona Biserka Cvejić
Sa velikom tugom primili smo vest da nas je napustila operska diva, vrsni pedagog, naša korisnica i prijateljica, primadona Biserka Cvejić. Uvek ćemo je se sa ljubavlju sećati
Slika1
Neke od savremenih mogućnosti brige o starijima - Teleasistencija (Telecare)
Uslužne delatnosti brige o starima (telecare i telehelth) i njihova neophodnost u savremenom svetu već decenijama postaju premet interesovanja . Još pre 50 godina u razvijenijim zemljama (Skandinavija, V. Britanija, Amerika, Nemačka) a kasnije i u drugim, počinju da se otvaraju komercijalne firme za ovu vrstu podrške starima kao i licima sa invaliditetom. 1979 je otvoren prvi 24-časovni centar za teleasistenciju. Danas je ovo polje jedno od natraženijih i najperspektivnijih područja uslužne delatnoti iz oblesti medicine i socijalne politike. Razlog za to je očigledan: sa jedne strane sve je više starih osoba o kojima treba voditi računa, dok je sa druge strane, neracionalno je da jedna osoba koja pruža profesionalnu pomoć bude posvećena samo jednom klijentu. Broj ljudi između 65 i 79 godina u 2010 je bio 15%, a očekuje se da taj broj do 2035 iznosi 35% (OECD, 2011). Istraživanja pokazuju da u Evropi osobe od 65 godina u proseku pate od jedne hronične bolesti, dok u dobu od 75 taj broj se povećava na pet hroničnih bolesti koje im mogu ugroziti zdravlje i život. Stoga su kreirane organizacije i procedure, koje to rade efikasno, stručno i na zadovoljstvo kako klijenata, tako i onih koji te usluge za njih plaćaju. Smatra se da će se potražnja za ovom vrstom pomoći udvostručiti do 2050 (OECD, 2011). Teleasistencija (Telecare)je pružanje pomoći na daljinu. Ona ima mnogo mogućnosti : od jednostavnih ličnih privezaka sa alarmom koji služe za komunikaciju sa stručnjacima i lociranje po potrbi do „pametnih kuca“ koje imaju detektore za dim, pad, praćenje promena u dnevnim obrascima aktivnosti ...Osnovna ideja je da svaki alarm generiše ogovarajući odgovor na određen problem i time omogućava veću neavisnost ugroženih osoba. Telehelth je daljinski monitoring vitalnih funkcija pacijenata najčešće sa hroničnim bolestima. Funkcije se mere uređajima postavljenim u kući pacijenata i šalju se monitoring centru. Ukoliko postoje odstupanja od normalnih vrednosti javljaju se doktori ili meicinske sestre. Telehelth dokazano zamenjuje rutiske odlaske na pregled, ubrzava intervenciju kad je zdravlje ugroženo i smanjuje stres pacijenata kroz edukaciju koju dobijaju od osoblja telehelth centra. Kontakta se od 2012 godine bavi drugom generacijom teleasistencije (GPS/GSM uređaji) i za to vreme je uspostavila visoke standarde poslovanja u tom segmentu društvenih potreba. Kontakta je jedina kompanija koje u Srbiji pruža usluge teleasistencije, a svo visokostručno osoblje ima akreditaciju od Ministarstva rada i socijalne politike da obavlja poslove operatera teleasistencije. Želja nam je da proširimo i uasavršimo svoju uslugu u skladu sa potrebama našeg društva( koju čini većinom starija populacija) i svetskim tendencijama u ovoj oblasti.
Teleasistencija – COVID 19
U doba svetske pandemije korona virusa Covid 19 normalno je da svi budemo zabrinuti za svoje zdravlje i zdravlje svojih bližnjih. Život se svima promenio, neke svakodnevne aktivnosti kao što su odlazak u prodavnicu, na posao ili druženje sa prijateljima mogu predstavljati potencijonalnu opasnost za zaražavanjem virusom koji može biti opasan po život. Naši najstariji sugrađani, kao i oni sa hroničnim bolestima su posebno ugroženi kao najosetljiviji deo populacije. Sada više nego ikad im je potrebna podrška, savet, razgovor, informacije koje se menjaju iz sata u sat. Zabrinuti su za svoju bezbednost, traže način na koji mogu da potraže medicinsku ili neku drugu pomoć ako im bude potrebna. Kontakta nije prekidala sa radom sve vreme pandemije. Tu smo za naše korisnike da ih saslušamo, da im pomognemo, pružimo informaciju. Da organizujemo pomoć u slučaju zdravstvenih kriza, da pozovemo nekog od njihovih kontakata ako bude bilo potrebe. Zajedno je sve lakše. Tu smo 24 sata – udaljeni samo jednim pritiskom na dugme.
Kontakta je ponovo u svojim prostorijama
Iako nije prestajala sa radom Kontakta se nakon završetka vanrednog stanja vratila u svoje prostorije. Ponovo smo dostupni za vas na telefon: 011 3287 183, a možete nas kontakritati i preko našeg maila. Za naše korisnike smo uvek tu za kontakt preko naših uređaja. Punite ih redovno i ostanite zdravi!
Obaveštenje
Za vreme vanrednog stanja Kontakta nastavlja sa radom za svoje korisnike. Naši fiksni telefoni privremeno neće biti u funkciji. One koji žele bilo kakve informacije ili žele da postanu novi korisnici molimo da nam se obrate putem maila - kontakt@kontakta24.com. Hvala.