Uredjaj 1
"DUGME SPASA" - SOS GSM/GPS

Sa SOS tasterom za pozivanje operatera

Sa mogučnošću razgovora sa operaterom
Sa mogučnošću lociranja korisnika
Sa alarmom u slučaju napuštanja odobrene zone kretanja

Nošenje: oko vrata

Težina 27 gr
Dimenzije: 40mm x 34mm x 15mm