Zaključen je ugovor između Kontakte i Centra za socijalni rad iz Srbobrana za 10 korisnika u periodu od 10 meseci.
Predmet ugovora je pružanje usluge teleasistencije koja podrazumeva profesionalne savetodavne usluge, usluge upućivanja medicinskih službi, kao i drugih specijalizovanih službi za pružanje pomoći u svim situacijama kada je korisnicima pomoć potrebna. Usluge Kontakte su namenjene prvenstveno licima starijim od 65 godina iz Srbobrana koji se nalaze u stanju povećane potrebe za sigurnošću. Usluga funkiconiše putem GSM tehnologije, sa mogućnošću GPS lociranja na zahtev korisnika. Usluga je dostupna 24 sata dnevno, 365 dana u godini, bez limitiranja broja poziva ka centru. Sisitem teleasistencije podrazumena uređaj koji korisnik nosi uz sebe, kao i centralu koju čini stručni kadar: lekari, andragozi i defektolozi. Jednostavnim pritiskom na dugme, koje se nalazi na uređaju momentalno se aktivira centrala i operateri reaguju u skladu sa potrebom (razgovaraju, pružaju podršku, daju informacije, lociraju korisnika ili zovu rodjake, komšije, Hitnu Pomoc ili Policiju). Starija lica često nisu u mogućnosti da u slučaju zdravstvene krize, usled pada ili neke druge nezgode dodju do telefona i pozovu pomoć. Uređaj za teleasistenciju, korisnicima omogućava uspostvaljanje kontakta sa centrom gde god se oni nalazili. Ovaj projekat značajno unapređuje kvalitet života starijih osoba iz Srbobrana koje sada mogu voditi dostojanstven, samostalan život lišen briga i rizika koju su vezani uz njihovo zdravstveno stanje i životno doba.
Slika1
Naš tim na "Sajmu za treće doba 55+"
Kontakta je ove godine aktivno prisutna na tekućoj manifestaciji "Sajam za treće doba 55+" koji se održava na beogradskom sajmu od danas pa do nedelje 03. aprila. Već prvog dana beležimo značajno interesovanje što u direktnim kontaktima sa budućim korisnicima na našem sajamskom štandu, što kroz stručna predavanja na kojima aktivno učestvujemo. Naš stručni rukovodilac, koleginica Marija Bošić ima poziv i da sutra u 14:00 održi kratku stručnu prezentaciju teleasistencije u velikoj otvorenoj učionici u hali 3.
Slika1
Saradnja sa Gradskom opštinom Zvezdara
Komisija za sufinansiranje programa/projekata udruženja građana iz budžeta GO Zvezdara za 2016. godinu donela je odluku da finanisra uslugu teleasistencije Udruženju boraca narodnooslobodilačkog rata 1941 – 1945 g. Gradske opštine Zvezdara. Deo članova ovog udruženja će u narednom periodu koristiti usluge kompanije Kontakta čime će im se obezbediti sigurnost, briga i dvadesetčetvoročasovno praćenje.
Izdati su sertifikati o uspešto završenoj obuci za operatere teleasistencije
Republički zavod za socijalnu zaštitu, na osnovu Programa mera i aktivnosti za stručno usavršavanje stručnih radnika zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite izdao je potvrde o uspešno završenom akreditovanom programu :“ Obuka za operatere teleasistencije“. Obuka je realizovana u periodu od 28.11.2015 do 01.12. 2015 u trajanju od 22 sata u prostorijama kompanije Kontakta.
Grad Požarevac – Teleasistencija za slepe i slabovide
Komisija za vrednovanje prijavljenih programa i projekata udruženja i NVO u 2016 godini koji su od javnog interesa za grad Požarevac, a u okviru oblasti – Socijalna i zdravstvena zaštita, odobrila je projakat : „ Teleasistencija – briga 24 časa“ Ovaj projekat će obuhvatiti petnaest članova Saveza slepih Srbije, međuopštinske organizacije Požarevac. Projekat će obuhvatati većinom starije članove udruženja, a odabir korisnika će se bazirati na sledećim kriterijumima: - Godine starosti ( projektom će biti obuhvaćeni najstariji članovi); - Opšte zdravstveno stanje (projektom će biti obuhvaćena lica koja pored slabovidosti imaju i druge hronične bolesti i koji su teže pokretni); - Materijalno stanje ( prednost pri odabiru će imati osobe sa nižim materijalnim primanjima); - Samačka domaćinstva ( projekat će podržati starija, slabovida lica koja žive sama i koja nemaju pomoć gerontodomaćica) Kontakta će omogućiti slepim i slabovidim osobama aktivniji i sigurniji život, veću samostalnost i slobodno kretanje.
Slika1