Opština Rakovica obezbedila usluge teleasistencije za 25 svojih najstarijih građana
Još jedna beogradska opština podržala je uslugu teleasistencije i uvrstila je u svoj godišnji program. Opština Rakovica je potpisavši ugovor sa Kontaktom izdvojila sredstva za uslugu brige, pomoći i 24-časovnog monitoringa za 25 svojih građana. Centar za socijalni rad Rakovice i dom zdravlja Rakovica bili su zaduženi za odabir korisnika kojima će ova usluga najviše koristiti, omogućivši im ostanak u svojim domovima, slobodno kretanje i kvalitetniji život. Kao kriterijumi prilikom odabira uzimani su: zdravstveno stanje, mesečni prihodi, kao i to da li osobe žive same i da li imaju neku drugu vrstu pomoći.
Slika1
Potpisan je ugovor između Kontrole letenja Srbije i Crne Gore, Udruženja osoba sa invaliditetom “Feniks” i kompanije Kontakta
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore ( SMATSA ), kao društveno odgovorna kompanija je uvek spremna da učestvuje u humanitarnim akcijama koje imaju za cilj poboljšanje položaja ugroženih slojeva društva. Projektom: “Teleasistencija za decu I mlade osobe sa invaliditetom” u saradnji sa Kontaktom i udruženjem osoba sa invaliditetom Feniks, donirala je sredstva omogućivši da 40 članova udruženja dobiju uslugu telasistncije na period od godinu dana. Projkat će podžati i unaprediti život osoba sa invaliditetom omogućivši im samostalan boravak u svojim domovima, kao i samostalno kretanje, uključenje u sve životne tokove i aktivnosti uz 24 časovni nadzor viskostručnog osoblja korišćenjem savremene tehnologije. Ovaj projekat će pomoći kod uklanjanja informacionih I komunikacionih barijera sa kojima se ove osobe svakodnevno susreću.
Slika1
Zaključen je ugovor između Kontakte i Centra za socijalni rad iz Srbobrana za 10 korisnika u periodu od 10 meseci.
Predmet ugovora je pružanje usluge teleasistencije koja podrazumeva profesionalne savetodavne usluge, usluge upućivanja medicinskih službi, kao i drugih specijalizovanih službi za pružanje pomoći u svim situacijama kada je korisnicima pomoć potrebna. Usluge Kontakte su namenjene prvenstveno licima starijim od 65 godina iz Srbobrana koji se nalaze u stanju povećane potrebe za sigurnošću. Usluga funkiconiše putem GSM tehnologije, sa mogućnošću GPS lociranja na zahtev korisnika. Usluga je dostupna 24 sata dnevno, 365 dana u godini, bez limitiranja broja poziva ka centru. Sisitem teleasistencije podrazumena uređaj koji korisnik nosi uz sebe, kao i centralu koju čini stručni kadar: lekari, andragozi i defektolozi. Jednostavnim pritiskom na dugme, koje se nalazi na uređaju momentalno se aktivira centrala i operateri reaguju u skladu sa potrebom (razgovaraju, pružaju podršku, daju informacije, lociraju korisnika ili zovu rodjake, komšije, Hitnu Pomoc ili Policiju). Starija lica često nisu u mogućnosti da u slučaju zdravstvene krize, usled pada ili neke druge nezgode dodju do telefona i pozovu pomoć. Uređaj za teleasistenciju, korisnicima omogućava uspostvaljanje kontakta sa centrom gde god se oni nalazili. Ovaj projekat značajno unapređuje kvalitet života starijih osoba iz Srbobrana koje sada mogu voditi dostojanstven, samostalan život lišen briga i rizika koju su vezani uz njihovo zdravstveno stanje i životno doba.
Slika1
Naš tim na "Sajmu za treće doba 55+"
Kontakta je ove godine aktivno prisutna na tekućoj manifestaciji "Sajam za treće doba 55+" koji se održava na beogradskom sajmu od danas pa do nedelje 03. aprila. Već prvog dana beležimo značajno interesovanje što u direktnim kontaktima sa budućim korisnicima na našem sajamskom štandu, što kroz stručna predavanja na kojima aktivno učestvujemo. Naš stručni rukovodilac, koleginica Marija Bošić ima poziv i da sutra u 14:00 održi kratku stručnu prezentaciju teleasistencije u velikoj otvorenoj učionici u hali 3.
Slika1
Saradnja sa Gradskom opštinom Zvezdara
Komisija za sufinansiranje programa/projekata udruženja građana iz budžeta GO Zvezdara za 2016. godinu donela je odluku da finanisra uslugu teleasistencije Udruženju boraca narodnooslobodilačkog rata 1941 – 1945 g. Gradske opštine Zvezdara. Deo članova ovog udruženja će u narednom periodu koristiti usluge kompanije Kontakta čime će im se obezbediti sigurnost, briga i dvadesetčetvoročasovno praćenje.