Potpisan je ugovor između Kontakte i Saveza jevrejskih opština
Ova organizacija je među prvima prepoznala mogućnosti koje naša usluga pruža svojim korisnicima. Ugovor sa Kontaktom je skopljen 2012, a korisnici usluge svoje zadovoljstvo iskazuju pohvalama i poverenjem koje imaju u stručne i posebno obučene opeatere. Njihova pažnja i stručnost su mnogo puta pomogle pri rešavanju mnogih kako zdravstvenij tako i psiholoških problema. Korisnici usluge teleasistencije obuhaćene ovim ugovorom su starije osobe sa teritorije grada Beograda i grada Novog Sada.