Potpisan ugovor sa opštinom Obrenovac
Naša pomoć je starijim gradjanima Obrenovca, kao i osobama sa invaliditetom, bila od presudne važnosti za vreme majskih poplava 2014. Nekima od njih je tada kontakt sa našim operaterima bio jedina veza sa svetom. Osoblje Kontakte je tokom tih dramatičnih dana svojom organizacijom i koordinacijom omogućilo efikasno dostavljanje vode i hrane najugroženijima kao i pomoć kod evakuacije .
Potpisan ugovor sa opštinom Lazarevac
Ugovor sa Opštinom Lazarevac, koja donira sredstva za ovu uslugu je zaključen u martu 2013. Korisnici usluge su stariji građani Lazarevca koji žive sami ili veći deo vremena provode sami, a kojima je pored usluga gerontodomaćica potrebna mogućnost 24-časovne komunikacije sa stručnim osobljem koje će organizovati pomoć ukoliko i kada za tim bude bilo potrebe.
Potpisan je ugovor između Kontakte i Saveza jevrejskih opština
Ova organizacija je među prvima prepoznala mogućnosti koje naša usluga pruža svojim korisnicima. Ugovor sa Kontaktom je skopljen 2012, a korisnici usluge svoje zadovoljstvo iskazuju pohvalama i poverenjem koje imaju u stručne i posebno obučene opeatere. Njihova pažnja i stručnost su mnogo puta pomogle pri rešavanju mnogih kako zdravstvenij tako i psiholoških problema. Korisnici usluge teleasistencije obuhaćene ovim ugovorom su starije osobe sa teritorije grada Beograda i grada Novog Sada.