Izdati su sertifikati o uspešto završenoj obuci za operatere teleasistencije
Republički zavod za socijalnu zaštitu, na osnovu Programa mera i aktivnosti za stručno usavršavanje stručnih radnika zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite izdao je potvrde o uspešno završenom akreditovanom programu :“ Obuka za operatere teleasistencije“. Obuka je realizovana u periodu od 28.11.2015 do 01.12. 2015 u trajanju od 22 sata u prostorijama kompanije Kontakta.
Grad Požarevac – Teleasistencija za slepe i slabovide
Komisija za vrednovanje prijavljenih programa i projekata udruženja i NVO u 2016 godini koji su od javnog interesa za grad Požarevac, a u okviru oblasti – Socijalna i zdravstvena zaštita, odobrila je projakat : „ Teleasistencija – briga 24 časa“ Ovaj projekat će obuhvatiti petnaest članova Saveza slepih Srbije, međuopštinske organizacije Požarevac. Projekat će obuhvatati većinom starije članove udruženja, a odabir korisnika će se bazirati na sledećim kriterijumima: - Godine starosti ( projektom će biti obuhvaćeni najstariji članovi); - Opšte zdravstveno stanje (projektom će biti obuhvaćena lica koja pored slabovidosti imaju i druge hronične bolesti i koji su teže pokretni); - Materijalno stanje ( prednost pri odabiru će imati osobe sa nižim materijalnim primanjima); - Samačka domaćinstva ( projekat će podržati starija, slabovida lica koja žive sama i koja nemaju pomoć gerontodomaćica) Kontakta će omogućiti slepim i slabovidim osobama aktivniji i sigurniji život, veću samostalnost i slobodno kretanje.
Slika1
U kompaniji Kontakta održana prva akreditovana obuka za teleasistente
Polaznici su od akreditovanih predavača imali priliku da, pored teorijskih osnova dobiju i praktično znanje koje podrazumeva poznavanje specijalnog softvera (Geofensing, GPS lociranje) kao i kompetencije kako da postupaju prilikom zdravstvenih i psiholoških kriza korisnika. Pomoću savremene opreme druge generacije teleasistencije kandidati su se upoznali i sa praktičnim delom rada u direktnom kontaktu sa korisnicima u Kontakta monitoring centru. Briga o starima i teleasistencija se trenutno nalazi na spisku od deset najtaženijih zanimanja na svetu. Kompanija “Kontakta” je od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku akreditovana je kao jedini referentni centar za obuku teleasistenta, a sertifikate polaznicima dodeljuje Republički zavod za socijalnu zaštitu. Akreditacija je izdata od Ministarstva za rad i socijalnu politiku rešenjem broj 153-01-11/43/2015. Kompanija “Kontakta” poziva diplomirane psihologe, andragoge, defektologe i medicinske radnike na sledeću obuku, koja će trajati četiri dana. Detaljnije informacije možete dobiti putem telefona 011 3287 183 i putem mejla kontakt@kontakta24.come ovu priliku da steknete znanje i kompetencije za rad u oblasti vaninstitucionalne socijalne zaštite I teleasistencije, koja je u svetu prisutna više od 30 godina.
Počinje prva akreditovana obuka za teleasistente u Srbiji
Briga o starima i teleasistencija se trenutno nalazi na spisku od deset najtaženijih zanimanja na svetu. Kompanija “Kontakta” je od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku akreditovana je kao jedini referentni centar za obuku teleasistenta, a sertifikate budućim polaznicima dodeljuje Republički zavod za socijalnu zaštitu. Akreditacija je izdata od Ministarstva za rad i socijalnu politiku rešenjem broj153-01-11/43/2015. Kompanija “Kontakta” poziva diplomirane psihologe, andragoge, defektologe i medicinske radnike na prvu obuku, koja će trajati četiri dana, od 28. novembra 2015. godine u prostorijama kompanije “Kontakta” Gospodar Jovanova 39-41 Polaznici će od akreditovanih predavača imati priliku da pored teorijskih osnova dobiju i praktično znanje koje podrazumeva poznavanje specijalnog softvera (Geofensing, GPS lociranje) kao i kompetencije kako da postupaju prilikom zdravstvenih i psiholoških kriza korisnika. Pomoću savremene opreme druge generacije teleasistencije kandidati će biti upoznati i sa praktičnim delom rada u direktnom kontaktu sa korisnicima u Kontakta monitoring centru. Cena obuke i sertifikata je 12.000 dinara. Izdati sertifikat je javna isprava koja se uzima u obzir prilikom licenciranja, odnosno obnavljanja licence stručnih radnika. Detaljnije informacije možete dobiti putem telefona 011 3287 183 i putem mejla kontakt@kontakta24.com Iskoristite ovu priliku da steknete znanje i kompetencije za rad u oblasti vaninstitucionalne socijalne zaštite I teleasistencije, koja je u svetu prisutna više od 30 godina.
Akreditovan je program obuke za operatere teleasistecije čije su autorke Marija Božić, Andrea Trifunović i Ljiljana Šabić
Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja donelo je rešenje da se program :“ Obuka za operatere teleasistencije“ akredituje za period od tri godine i to od 03.06.2015 do 03.06.2018. Obuka za operatere teleasistencije će se obaviti u prostorijama kompanije Kontakta, Gospodar Jovanova 29-41, a vreme i tačan program biće naknadno objavljeni. Ovom prilikom obaveštavamo sve zainteresovane učesnike da se za sve informacije mogu javiti na telefon 011/ 3287 183 ili elektronskom poštom na : kontakt@kontakta24.com