I ove godine saradnja sa opštinom Rakovica
Jedna od Beogradskih opština sa kojima Kontakta ima izrazito dobru saradnju je opština Rakovica. Dve godine je prošlo od kada je u Gradskoj opštini Rakovica počeo projekat „Teleasistencija za građane Opštine Rakovica“. Na teritoriji Opštine Rakoviva živi više od 15.000 ljudi. Projektom su obuhvaćena 25 starih lica koja imaju celodnevni monitoring. Odabir lica izvršio je Centar za socijalni rad iz Rakovice u saradnji sa Domom zdravlja Rakovica, po unapred utvrđenim kriterijumima.
Produžen je ugovor sa Srbobranom do kraja 2019
Opština Srbobran je produžila ugovor za korisnike teleasistencije svog grada. Ova saradnja se uspešno nastavlja i ove godine, sa nadom da će stariji građani Srbobrana biti u mogućnosti da koriste ovu uslugu i narednih godina. Direktorka Centra za socijalni rad Srbobrana Biserka Veselinović kaže da oni poslednjih godina prvenstveno razvijaju usluge namenjene starijoj populaciji koje je u opštini Srbobran negde oko 23 posto. - „Naš zadatak kao zajednice je da maksimalno razvijemo sve usluge koje treba da doprinesu očuvanju kvaliteta života, a pre svega njihovoj bezbednosti. To radimo kroz klub za dnevni boravak, njihova druženja, razvoj porodičnog smeštaja, zatim je tu pomoć i nega u kući, ali i savremene usluge poput teleasistencije koja je u primeni u našoj opštini kao već dve godine.Ta usluga služi pre svega za izbegavanje incidentnih situacija i obezbeđuje sigurnost“.
Teleasistencija kao oblik zaštite na radu
Kontakta je započela saradnju sa Elektromrežom Srbije projektom: Pružanje medicinske pomoći zaposlenima na održavanju visokonaponskih vodova putem telekomunikacionih uređaja u toku rada. Usluga predstavlja medicinsku zaštitu radnika zaposlenih u EMS-u i ostvaruje se putem pomoći na daljinu – teleasistencijom, što podrazumeva momentalno reagovanje u kriznim i ekscesnim situacijama ( zdravstvenim, psihološkim i dr. ) od strane stručne službe Centra za teleasistenciju kompanije Kontakta putem specijalizovanih telekomunikacionih uređaja. Ova usluga podrazumeva pružanje konkretnih vidova podrške ( stručnim savetima ili angažovanjem terenskih i ostalih lekara) zaposlenim radnicima EMS-a, u cilju medicinske zaštite i prevencije zdravstvenih komlikacija radnika angažovanih na održavanju visokonaponskih vodova. Korisnicima usluge – zaposlenim radnicima koji su odabrani po prirodi posla, dodeljeni su uređaji sa GSM/GPS tehnologijom ( težine 40 gr.) koje nose sa sobom pri obavljanju svojih profesionalnih zadataka. Uređaji koje Kontakta koristi imaju sertifikat RATEL-a o usaglašenosti sa zahtevima pravilnika o radio i telekomunikacionoj opremi. U slučajevima nepredviđenih okolnosti ( kada se ispolje iznenadne zdrastvene tegobe, ekscesne situacije ili druge krize ), zaposleni kome je dodeljen uređaj, pritska dugme ( koje ima funkciju alarma ) i stupa za nekoliko sekundi u dvosmernu glasnovnu komunikaciju uz istovremeno lociranje sa stručnim timom koji u Centru Kontakte dežura 24 sata. Korisnici usluge imaju medicinsku pomoć i monitoring svih 365 dana u godini.
Proširenje broja korisnika teleasistencije u Rumi
Zadovoljni dosadašnjom saradnjom sa Kontaktom Centar za socijalni rad Rume je produžio ugovor i proširino listu broja korisnika teleasistencije u Rumi u okviru projekta „ Pomoć i nega za stara i invalidna lica“. U 2018. godini pedeset starijih građana Rume će biti zbrinuti na ovaj način, sa tim što će korisnika „dugmeta spasa“ biti i iz okolinih sela: Putinaca, Platičeva, Klenka, Nikinaca, Buđanovaca i Hrtkovaca.
Grad Požarevac – Proširenje usluge teleasistencije uključivanjem korisnika Udruženja penzionera Požarevac
Nastavku projekta“ Teleasistencija – briga o starim licima i osobama sa invaliditetom“ koji se u Požarevcu uspešno realizuje od Januara 2016 pridružilo se Udruženje penzionera grada Požarevca. Predsednik udruženja Milorad Jovanović potpisao je ugovor sa direktorom Kontakte Predragom Nikolićem o pružanju usluge teleasistencije za 20 članova ovog udruženja. Projekat će podržati i unaprediti kvalitet života penzionera, omogućivši im što duži samostalni boravak u svojim domovima, kao i aktivno kretanje uz 24 časovni nadzor visokostručnog osoblja korišćenjem savremene tehnologije.
Slika1