Grad Požarevac – nastavljena saradnja sa „Kontaktom“
Nakon izveštaja o realizaciji projekta „ Teleasistencija – briga o starim licima i osobama sa invaliditetom“ u požarevačkom Gradskom zdanju, gde je izraženo zadovoljstvo korisnika ovom uslugom nastavljena je saradnja Saveza slepih – međuopštinske organizacije Požarevac i Kontakte. Ovoj prezentaciji osim predstavnika Kontakte prisustvovao je i Dejan Krstić član Gradskog veća zadužen za NVO, kulturu i informisanje Grada Požarevca, Tatjana Rajić v.d. direktora Centra za socijalni rad Požarevac kao i organizacije penzionera i vojnih penzionera. Nastavku ovog projekta koji je sadržan u Lokalnom akcionom planu za stara lica pridružilo se i Udruženje penzionera Požarevac čiji su članovi postali korisnici usluge teleasistencije.
Slika1
Produžen je ugovor „Kontakte“ sa opštinom Čukarica
Predmet produženja ugovora je nastavak pružanja usluge teleasistencije kao podrške i pomoći na daljinu starim i nemoćim licima koji žive ili veći deo vremena provode sami, kao i licima kojima je iz bilo kojih razloga potrebna stalna pažnja i briga. Ta pomoć je definisana kao pomoć kod: Zdravstvenih i psiholoških kriza; Padova; Vandrednih situacija lične ugroženosti korisnika. Takođe ova usluga podrazumeva: Razgovore, kao vid psihološke podrške; Podsećanje na uzimanje lekova i davanje različitih informacija; Ostalih situacija gde je potrebna stručnost i brza reakcija.
Slika1
Teleasistencija za članove udruženja Feniks koji žive na opštini Stara Pazova
Na osnovu konkursa za dodelu sredstava oragnizacijama i udruženjima građana za programe koji se realizuju na teritoriji opštine Stara Pazova za 2017 godinu ova opština je dodelila sredstva za određen broj članova udruženja osoba sa invaliditetom „Feniks“. Ovim projektom se obezbeđuje pažnja, sigurnost i bezbednost osobama sa invaliditetom svih uzrasta, različitih vrsta invaliditeta na teritoriji opštine Stara Pazova. U direktnoj saradnji sa Kontaktom, kao jedinim referentnim centrom za uslugu teleasistencije članovi ovog udruženja će imati sigurnost kako u svom domu tako i van njega, čime će im se obezbediti veća samostalnost i kvalitetniji život.
Teleasistencija za starije građane Rume
Cenar za socijalni rad Rume je među prvim sremskim lokalnim samoupravama uveo uslugu teleasistencije u saradnji sa Kontaktom kroz projekat „Pomoć i nega za stara i invalidna lica“. Na ovaj način se unapređuje kvalitet socijalnih usluga za 20 starih lica, kao i osoba sa invaliditetom koji već koriste usluge pomoći centra. Ovaj projekat će obuhvatiti petnaest članova Saveza slepih Srbije, međuopštinske organizacije Požarevac. Projekat će obuhvatati većinom starije članove udruženja, a odabir korisnika će se bazirati na sledećim kriterijumima: -Centar za socijalni rad iz Rume je obezbedio sredstva za 20 korisnka kako iz gradskih tako i iz seoskih područja na teritoriji ove opštine. Projekat će trajati do kraja 2017 godine sa tendencijom da se nastavi i naredne godine, a da se broj korisnika usluge brige i pomoći preko „dugmeta spasa“ poveća.
Slika1
DRUGA OBUKA ZA TELEASISTENTE
Kompanija “Kontakta” je od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku akreditovana je kao jedini referentni centar za obuku teleasistenta, a sertifikate budućim polaznicima dodeljuje Republički zavod za socijalnu zaštitu. Akreditacija je izdata od Ministarstva za rad i socijalnu politiku rešenjem broj153-01-11/43/2015. Kompanija “Kontakta” poziva sve zainteresovane na drugu obuku za teleasistente, koja će trajati tri dana, počevši od 19. avgusta 2016. godine u prostorijama kompanije “Kontakta” Gospodar Jovanova 39-41. Edukaciju će držati akreditovani predavači , a polaznici će imati priliku da pored teorijskih dobiju i praktična znanja koja podrazumevaju poznavanje specijalnog softvera (uključujući Geofensing i GPS lociranje) kao i kompetencije kako da postupaju prilikom zdravstvenih i psiholoških kriza korisnika. Pomoću savremene opreme druge generacije teleasistencije kandidati će biti upoznati i sa praktičnim delom rada u direktnom kontaktu sa korisnicima u Kontakta monitoring centru. Izdati sertifikat je javna isprava koja se uzima u obzir prilikom licenciranja, odnosno obnavljanja licence stručnih radnika. Detaljnije informacije možete dobiti putem telefona 011 3287 183 i putem mejla kontakt@kontakta24.com
Slika1