Česta pitanja

  • Šta je teleasistencija?
  • Kako se stupa u kontakt sa Centrom?
  • Koje su situacije kada će vam pomoć Centra biti potrebna?
  • Šta ako vam naše usluge zatrebaju kada niste u svome stanu?
  • Može li vam teleasistencija pomoći ako se izgubite ili zalutate?
  • Šta treba činiti da bi uređaj uvek funkcionisao?
  • Kako vam možemo pomoći ako se desi da padnete i ne možete da ustanete?

Šta je teleasistencija?
Teleasistencija je usluga koja podrazumeva pružanje pomoći putem telefonske linije u kriznim situacijama ili kod usamljenosti. Korisnik koji ima uza sebe mali, neupadljivi privezak u mogućnosti je da svakog trenutka, 24 sata dnevno, 365 dana u godini, gde god se nalazio, kada ima potrebu za time, pozove Centar, odakle će ili dobiti direktnu pomoć, ili će Centar organizovati da mu se pomoć ukaže preko stručnih i specijalizovanih službi.

Kako se stupa u kontakt sa Centrom?
Jednostavnim pritiskom na crveno dugme na privesku, bez ikakvih drugih procedura ili postupaka, stupate u telefonski kontakt sa dežurnim operaterom Centra.

Koje su situacije kada će vam pomoć Centra biti potrebna?
Nagli i neočekivani zdravstveni problemi, dezorijentisanost, nemogućnost rešavanja nastalih situacija (požar u stanu, pokušaj provale, pad, povreda, nemogućnost izlaska iz kade i slicno), zakazivanje pregleda kod lekara, podsećanje na terapiju i mnoge druge okolnosti kada vam je potreban neko - bilo kao sagovornik sa razumevanjem i dobrim savetom, bilo kao stručna pomoć.

Šta ako vam naše usluge zatrebaju kada niste u svome stanu?
Vaš mali uređaj ostaje u vezi sa Centrom gde god da se nalazite. Možete slobodno izlaziti, putovati, odlaziti kod prijatelja u posete, u kupovinu, u pozorište, na izlete - vaš čuvar i prijatelj je sve vreme sa vama. Drugim rečima, možete ponovo osetiti slobodu kakvu ste imali u svojim najlepšim danima.

Može li vam teleasistencija pomoći ako se izgubite ili zalutate?
Da, preko vašeg SOS GSM/GPS uređaja mi vas možemo pronaći gde god da ste i pomoći vam da se orijentišete, ili ćemo na drugi nacin rešiti problem vašeg povratka kući.

Šta treba činiti da bi uređaj uvek funkcionisao?
Kao mobilni telefon, ili bilo koji drugi uređaj koji se napaja baterijama koje se pune na struju, i naše SOS GSM/GPS i SOS GSM uređaje treba povremeno puniti na struju preko odgovarajućeg punjača koji se dobija uz uređaj. To ne mora da se radi svaki dan - sasvim je dovoljno učiniti to jednom u tri dana.

Kako vam možemo pomoći ako se desi da padnete i ne možete da ustanete?
U takvim prilikama mi ćemo organizovati pomoć u skladu sa situacijom u kojoj se nalazite - pozvaćemo nekoga od vaše rodbine ili suseda, a ako to bude potrebno, i lekarsku ekipu.