VESTI04.01.2018 Proširenje broja korisnika teleasistencije u Rumi

Zadovoljni dosadašnjom saradnjom sa Kontaktom Centar za socijalni rad Rume je produžio ugovor i proširino listu broja korisnika teleasistencije u Rumi u okviru projekta „ Pomoć i nega za stara i invalidna lica“. U 2018. godini pedeset starijih građana Rume će biti zbrinuti na ovaj način, sa tim što će korisnika „dugmeta spasa“ biti i iz okolinih sela: Putinaca, Platičeva, Klenka, Nikinaca, Buđanovaca i Hrtkovaca.

01.07.2017 Grad Požarevac – Proširenje usluge teleasistencije uključivanjem korisnika Udruženja penzionera Požarevac

Nastavku projekta“ Teleasistencija – briga o starim licima i osobama sa invaliditetom“ koji se u Požarevcu uspešno realizuje od Januara 2016 pridružilo se Udruženje penzionera grada Požarevca. Predsednik udruženja Milorad Jovanović potpisao je ugovor sa direktorom Kontakte Predragom Nikolićem o pružanju usluge teleasistencije za 20 članova ovog udruženja.Projekat će podržati i unaprediti kvalitet života penzionera, omogućivši im što duži samostalni boravak u svojim domovima, kao i aktivno kretanje uz 24 časovni nadzor visokostručnog osoblja korišćenjem savremene tehnologije.
Grad Požarevac – nastavljena saradnja sa „Kontaktom“

Nakon izveštaja o realizaciji projekta „ Teleasistencija – briga o starim licima i osobama sa invaliditetom“ u požarevačkom Gradskom zdanju, gde je izraženo zadovoljstvo korisnika ovom uslugom nastavljena je saradnja Saveza slepih – međuopštinske organizacije Požarevac i Kontakte.Ovoj prezentaciji osim predstavnika Kontakte prisustvovao je i Dejan Krstić član Gradskog veća zadužen za NVO, kulturu i informisanje Grada Požarevca, Tatjana Rajić v.d. direktora Centra za socijalni rad Požarevac kao i organizacije penzionera i vojnih penzionera.

Nastavku ovog projekta koji je sadržan u Lokalnom akcionom planu za stara lica pridružilo se i Udruženje penzionera Požarevac čiji su članovi postali korisnici usluge teleasistencije.
18.05.2017 Produžen je ugovor „Kontakte“ sa opštinom Čukarica
Opština Čukarica
Predmet produženja ugovora je nastavak pružanja usluge teleasistencije kao podrške i pomoći na daljinu starim i nemoćim licima koji žive ili veći deo vremena provode sami, kao i licima kojima je iz bilo kojih razloga potrebna stalna pažnja i briga. Ta pomoć je definisana kao pomoć kod:
Zdravstvenih i psiholoških kriza;
Padova;
Vandrednih situacija lične ugroženosti korisnika.

Takođe ova usluga podrazumeva:
Razgovore, kao vid psihološke podrške;
Podsećanje na uzimanje lekova i davanje različitih informacija;
Ostalih situacija gde je potrebna stručnost i brza reakcija.
29.03.2017 Teleasistencija za članove udruženja Feniks koji žive na opštini Stara Pazova

Na osnovu konkursa za dodelu sredstava oragnizacijama i udruženjima građana za programe koji se realizuju na teritoriji opštine Stara Pazova za 2017 godinu ova opština je dodelila sredstva za određen broj članova udruženja osoba sa invaliditetom „Feniks“. Ovim projektom se obezbeđuje pažnja, sigurnost i bezbednost osobama sa invaliditetom svih uzrasta, različitih vrsta invaliditeta na teritoriji opštine Stara Pazova. U direktnoj saradnji sa Kontaktom, kao jedinim referentnim centrom za uslugu teleasistencije članovi ovog udruženja će imati sigurnost kako u svom domu tako i van njega, čime će im se obezbediti veća samostalnost i kvalitetniji život.
12.03.2017 Teleasistencija za starije građane Rume

Cenar za socijalni rad Rume je među prvim sremskim lokalnim samoupravama uveo uslugu teleasistencije u saradnji sa Kontaktom kroz projekat „Pomoć i nega za stara i invalidna lica“. Na ovaj način se unapređuje kvalitet socijalnih usluga za 20 starih lica, kao i osoba sa invaliditetom koji već koriste usluge pomoći centra.Ovaj projekat će obuhvatiti petnaest članova Saveza slepih Srbije, međuopštinske organizacije Požarevac. Projekat će obuhvatati većinom starije članove udruženja, a odabir korisnika će se bazirati na sledećim kriterijumima:

-Centar za socijalni rad iz Rume je obezbedio sredstva za 20 korisnka kako iz gradskih tako i iz seoskih područja na teritoriji ove opštine. Projekat će trajati do kraja 2017 godine sa tendencijom da se nastavi i naredne godine, a da se broj korisnika usluge brige i pomoći preko „dugmeta spasa“ poveća.
Opština Rakovica obezbedila usluge teleasistencije za 25 svojih najstarijih građana

Još jedna beogradska opština podržala je uslugu teleasistencije i uvrstila je u svoj godišnji program. Opština Rakovica je potpisavši ugovor sa Kontaktom izdvojila sredstva za uslugu brige, pomoći i 24-časovnog monitoringa za 25 svojih građana.Centar za socijalni rad Rakovice i dom zdravlja Rakovica bili su zaduženi za odabir korisnika kojima će ova usluga najviše koristiti, omogućivši im ostanak u svojim domovima, slobodno kretanje i kvalitetniji život. Kao kriterijumi prilikom odabira uzimani su: zdravstveno stanje, mesečni prihodi, kao i to da li osobe žive same i da li imaju neku drugu vrstu pomoći.

Vest o dodeli aparata građanima Rakovice je prenela ,,Politika" veše o vesti na linku: ovde
DRUGA OBUKA ZA TELEASISTENTE

Kompanija “Kontakta” je od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku akreditovana je kao jedini referentni centar za obuku teleasistenta, a sertifikate budućim polaznicima dodeljuje Republički zavod za socijalnu zaštitu. Akreditacija je izdata od Ministarstva za rad i socijalnu politiku rešenjem broj153-01-11/43/2015.Kompanija “Kontakta” poziva sve zainteresovane na drugu obuku za teleasistente, koja će trajati tri dana, počevši od 19. avgusta 2016. godine u prostorijama kompanije “Kontakta” Gospodar Jovanova 39-41. Edukaciju će držati akreditovani predavači , a polaznici će imati priliku da pored teorijskih dobiju i praktična znanja koja podrazumevaju poznavanje specijalnog softvera (uključujući Geofensing i GPS lociranje) kao i kompetencije kako da postupaju prilikom zdravstvenih i psiholoških kriza korisnika.

Pomoću savremene opreme druge generacije teleasistencije kandidati će biti upoznati i sa praktičnim delom rada u direktnom kontaktu sa korisnicima u Kontakta monitoring centru. Izdati sertifikat je javna isprava koja se uzima u obzir prilikom licenciranja, odnosno obnavljanja licence stručnih radnika. Detaljnije informacije možete dobiti putem telefona 011 3287 183 i putem mejla kontakt@kontakta24.com
19.01.2016 Grad Požarevac – Teleasistencija za slepe i slabovide

Komisija za vrednovanje prijavljenih programa i projekata udruženja i NVO u 2016 godini koji su od javnog interesa za grad Požarevac, a u okviru oblasti – Socijalna i zdravstvena zaštita, odobrila je projakat : „ Teleasistencija – briga 24 časa“Ovaj projekat će obuhvatiti petnaest članova Saveza slepih Srbije, međuopštinske organizacije Požarevac. Projekat će obuhvatati većinom starije članove udruženja, a odabir korisnika će se bazirati na sledećim kriterijumima:

- Godine starosti ( projektom će biti obuhvaćeni najstariji članovi);

- Opšte zdravstveno stanje (projektom će biti obuhvaćena lica koja pored slabovidosti imaju i druge hronične bolesti i koji su teže pokretni);- Materijalno stanje ( prednost pri odabiru će imati osobe sa nižim materijalnim primanjima);

- Samačka domaćinstva ( projekat će podržati starija, slabovida lica koja žive sama i koja nemaju pomoć gerontodomaćica)

Kontakta će omogućiti slepim i slabovidim osobama aktivniji i sigurniji život, veću samostalnost i slobodno kretanje.
01.06.2016 potpisan je ugovor između Kontrole letenja Srbije i Crne Gore, Udruženja osoba sa invaliditetom “Feniks” i kompanije Kontakta

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore ( SMATSA ), kao društveno odgovorna kompanija je uvek spremna da učestvuje u humanitarnim akcijama koje imaju za cilj poboljšanje položaja ugroženih slojeva društva. Projektom: “Teleasistencija za decu I mlade osobe sa invaliditetom” u saradnji sa Kontaktom i udruženjem osoba sa invaliditetom Feniks, donirala je sredstva omogućivši da 40 članova udruženja dobiju uslugu telasistncije na period od godinu dana.Projkat će podžati i unaprediti život osoba sa invaliditetom omogućivši im samostalan boravak u svojim domovima, kao i samostalno kretanje, uključenje u sve životne tokove i aktivnosti uz 24 časovni nadzor viskostručnog osoblja korišćenjem savremene tehnologije. Ovaj projekat će pomoći kod uklanjanja informacionih I komunikacionih barijera sa kojima se ove osobe svakodnevno susreću.
01.05.2016 godine zaključen je ugovor između Kontakte i Centra za socijalni rad iz Srbobrana za 10 korisnika u periodu od 10 meseci.
Predmet ugovora je pružanje usluge teleasistencije koja podrazumeva profesionalne savetodavne usluge, usluge upućivanja medicinskih službi, kao i drugih specijalizovanih službi za pružanje pomoći u svim situacijama kada je korisnicima pomoć potrebna. Usluge Kontakte su namenjene prvenstveno licima starijim od 65 godina iz Srbobrana koji se nalaze u stanju povećane potrebe za sigurnošću. Usluga funkiconiše putem GSM tehnologije, sa mogućnošću GPS lociranja na zahtev korisnika. Usluga je dostupna 24 sata dnevno, 365 dana u godini, bez limitiranja broja poziva ka centru.

Sisitem teleasistencije podrazumena uređaj koji korisnik nosi uz sebe, kao i centralu koju čini stručni kadar: lekari, andragozi i defektolozi. Jednostavnim pritiskom na dugme, koje se nalazi na uređaju momentalno se aktivira centrala i operateri reaguju u skladu sa potrebom (razgovaraju, pružaju podršku, daju informacije, lociraju korisnika ili zovu rodjake, komšije, Hitnu Pomoc ili Policiju).

Starija lica često nisu u mogućnosti da u slučaju zdravstvene krize, usled pada ili neke druge nezgode dodju do telefona i pozovu pomoć. Uređaj za teleasistenciju, korisnicima omogućava uspostvaljanje kontakta sa centrom gde god se oni nalazili. Ovaj projekat značajno unapređuje kvalitet života starijih osoba iz Srbobrana koje sada mogu voditi dostojanstven, samostalan život lišen briga i rizika koju su vezani uz njihovo zdravstveno stanje i životno doba.


01.04.2016. Naš tim na "Sajmu za treće doba 55+"
Kontakta je ove godine aktivno prisutna na tekućoj manifestaciji "Sajam za treće doba 55+" koji se održava na beogradskom sajmu od danas pa do nedelje 03. aprila. Već prvog dana beležimo značajno interesovanje što u direktnim kontaktima sa budućim korisnicima na našem sajamskom štandu, što kroz stručna predavanja na kojima aktivno učestvujemo. Naš stručni rukovodilac, koleginica Marija Bošić ima poziv i da sutra u 14:00 održi kratku stručnu prezentaciju teleasistencije u velikoj otvorenoj učionici u hali 3.


01.03.2016. Saradnja sa Gradskom opštinom Zvezdara
Komisija za sufinansiranje programa/projekata udruženja građana iz budžeta GO Zvezdara za 2016. godinu donela je odluku da finanisra uslugu teleasistencije Udruženju boraca narodnooslobodilačkog rata 1941 – 1945 g. Gradske opštine Zvezdara. Deo članova ovog udruženja će u narednom periodu koristiti usluge kompanije Kontakta čime će im se obezbediti sigurnost, briga i dvadesetčetvoročasovno praćenje.


02.02.2016. Izdati su sertifikati o uspešto završenoj obuci za operatere teleasistencije
Republički zavod za socijalnu zaštitu, na osnovu Programa mera i aktivnosti za stručno usavršavanje stručnih radnika zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite izdao je potvrde o uspešno završenom akreditovanom programu :“ Obuka za operatere teleasistencije“. Obuka je realizovana u periodu od 28.11.2015 do 01.12. 2015 u trajanju od 22 sata u prostorijama kompanije Kontakta.


02.12.2015 U kompaniji Kontakta održana prva akreditovana obuka za teleasistente
Polaznici su od akreditovanih predavača imali priliku da, pored teorijskih osnova dobiju i praktično znanje koje podrazumeva poznavanje specijalnog softvera (Geofensing, GPS lociranje) kao i kompetencije kako da postupaju prilikom zdravstvenih i psiholoških kriza korisnika. Pomoću savremene opreme druge generacije teleasistencije kandidati su se upoznali i sa praktičnim delom rada u direktnom kontaktu sa korisnicima u Kontakta monitoring centru. Briga o starima i teleasistencija se trenutno nalazi na spisku od deset najtaženijih zanimanja na svetu.

Kompanija “Kontakta” je od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku akreditovana je kao jedini referentni centar za obuku teleasistenta, a sertifikate polaznicima dodeljuje Republički zavod za socijalnu zaštitu. Akreditacija je izdata od Ministarstva za rad i socijalnu politiku rešenjem broj 153-01-11/43/2015.

Kompanija “Kontakta” poziva diplomirane psihologe, andragoge, defektologe i medicinske radnike na sledeću obuku, koja će trajati četiri dana.

Detaljnije informacije možete dobiti putem telefona 011 3287 183 i putem mejla kontakt@kontakta24.come ovu priliku da steknete znanje i kompetencije za rad u oblasti vaninstitucionalne socijalne zaštite I teleasistencije, koja je u svetu prisutna više od 30 godina.


12.11.2015 Počinje prva akreditovana obuka za teleasistente u Srbiji
Briga o starima i teleasistencija se trenutno nalazi na spisku od deset najtaženijih zanimanja na svetu. Kompanija “Kontakta” je od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku akreditovana je kao jedini referentni centar za obuku teleasistenta, a sertifikate budućim polaznicima dodeljuje Republički zavod za socijalnu zaštitu. Akreditacija je izdata od Ministarstva za rad i socijalnu politiku rešenjem broj153-01-11/43/2015.

Kompanija “Kontakta” poziva diplomirane psihologe, andragoge, defektologe i medicinske radnike na prvu obuku, koja će trajati četiri dana, od 28. novembra 2015. godine u prostorijama kompanije “Kontakta” Gospodar Jovanova 39-41 Polaznici će od akreditovanih predavača imati priliku da pored teorijskih osnova dobiju i praktično znanje koje podrazumeva poznavanje specijalnog softvera (Geofensing, GPS lociranje) kao i kompetencije kako da postupaju prilikom zdravstvenih i psiholoških kriza korisnika. Pomoću savremene opreme druge generacije teleasistencije kandidati će biti upoznati i sa praktičnim delom rada u direktnom kontaktu sa korisnicima u Kontakta monitoring centru. Cena obuke i sertifikata je 12.000 dinara. Izdati sertifikat je javna isprava koja se uzima u obzir prilikom licenciranja, odnosno obnavljanja licence stručnih radnika. Detaljnije informacije možete dobiti putem telefona 011 3287 183 i putem mejla kontakt@kontakta24.com

Iskoristite ovu priliku da steknete znanje i kompetencije za rad u oblasti vaninstitucionalne socijalne zaštite I teleasistencije, koja je u svetu prisutna više od 30 godina.


03.06.2015 Akreditovan je program obuke za operatere teleasistecije čije su autorke Marija Božić, Andrea Trifunović i Ljiljana Šabić
Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja donelo je rešenje da se program :“ Obuka za operatere teleasistencije“ akredituje za period od tri godine i to od 03.06.2015 do 03.06.2018. Obuka za operatere teleasistencije će se obaviti u prostorijama kompanije Kontakta, Gospodar Jovanova 29-41, a vreme i tačan program biće naknadno objavljeni. Ovom prilikom obaveštavamo sve zainteresovane učesnike da se za sve informacije mogu javiti na telefon 011/ 3287 183 ili elektronskom poštom na : kontakt@kontakta24.com


01.06.2015 Potpisan je ugovor sa Udruženjem Živimo zajedno - Oaza Golubinci
Kompanija Kontakta je uz finansisku pomoć opštine Stara Pazova potpisala ugovor sa Oazom iz Golubinaca kao nosiocem projekta koji uključuje 50 novih korisnika. Korisnici usluge teleasistencije su članovi udruženja: Živimo zajedno( neprofitna humanitarna organizacija koja pruža pomoć i podršku osobama sa smetnjama u razvoju svh uzrasta, oblika i stepena ometenosti), udruženja Feniks (udruženje osoba sa invaliditetom), Udruženja penzionera Stara Pazova i Oaze iz Golubinaca (projekat koji ima za cilj da kreira model zajedničkog stanovanja uz podršku za osobe s invaliditetom i druge ranjive grupe stanovništva.

Veliko nam je zadovoljstvo da svoje usluge i svoju pomoć možemo pružiti ovim ljudima u cilju njihovog osamostaljivanja, inkluzije u sve segmente društva i time sprečiti moguću institucionalizaciju. Pomovišući njihovu individualnost pruža im se mogućnost za dostaojanstven život na koji imaju pravo i koji zaslužuju.


29.05.2015 - Produžen je ugovor sa opštinom Čukarica
Stariji građani opštine Čukarica su za godinu dana, koliko su koristili usluge Kontakte navikli na brigu i pažnju koju su imali. Primetili su poboljšanje kako mentalnog tako i fizičkog zdravlja. Razgovori sa ljubaznim operaterima, njihova stručnost I brzina reagovanja u kriznim situacijama uticali su na to da se osećaju bezbedno u svojim poznijim godinama I da mogu da nastave život sa manje strahova I neizvesnosti. Sa velikom radošću i olakšanjem prihvatili su vest da se sradanja nastavlja i da će i dalje moći da računaju da ovu pomoć.


18.05.2015 - Obnovljen ugovor sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike - Udruženje Feniks
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike kao i sami korisnici udruženja Feniks su veoma zadovoljni saradnjom sa kompanijom Kontakta koja je trajala godinu dana. Osobe sa invaliditetom uz teleasistenciju osećaju sigurnost i mogu slobodnije da se kreću što utiče na poboljšanje kvaliteta njihovog života. Mnoga pozitivna iskustva, pohvale kao i veliki broj uspešno prebrođenih zdravstvenih I psiholoških kriza uticali su na to da se ugovor produži na veliko zadovoljstvo članova udruženja.


09.06.2014 - Potpisan ugovor sa Ministarstvom rada, zaposljavanja i socijalne politike - Udruženje Feniks
Korisnici usluge su osobe sa invaliditetom – članovi udrženja Feniks iz više opština Republike Srbije. Klijenti su različitih godišta i oblika invaliditeta, ali svima teleasistencija na specifičan i odgovarajući način omgućuje da budu samostalniji, čime im se poboljšava funkcionalnost i kvalitet života. Stručan kadar Kontakte svojom podrškom i savetima daje dodatnu motivaciju ovim licima da što aktivnije učestvuju u društvenom životu.


07.04.2014 - Potpisan ugovor sa opštinom Čukarica
Opština Čukaica je prepoznala sve mogućnosti i koristi teleasistencije i svojim građanima obezbedila ovu uslugu koja spada u domen urgentne socijalne zaštite. Korisnici usluge su većinom stariji građani koji žive sami sa teritorije opštine Čukarica, koji ne žele smeštaj u domove za stare, već žele da ostanu u svom poznatom okruženju gde se osećaju najprijatnije. Po njihovim iskazima za ovih godinu dana, koliko koriste usluge Kontakte oni se osećaju znatno sigurnije i bezbednije kako u svojim domovima, tako i van njih.


06.03.2014 - Potpisan ugovor sa opštinom Obrenovac
Naša pomoć je starijim gradjanima Obrenovca, kao i osobama sa invaliditetom, bila od presudne važnosti za vreme majskih poplava 2014. Nekima od njih je tada kontakt sa našim operaterima bio jedina veza sa svetom. Osoblje Kontakte je tokom tih dramatičnih dana svojom organizacijom i koordinacijom omogućilo efikasno dostavljanje vode i hrane najugroženijima kao i pomoć kod evakuacije .


01.03.2013 - Potpisan ugovor sa opštinom Lazarevac
Ugovor sa Opštinom Lazarevac, koja donira sredstva za ovu uslugu je zaključen u martu 2013. Korisnici usluge su stariji građani Lazarevca koji žive sami ili veći deo vremena provode sami, a kojima je pored usluga gerontodomaćica potrebna mogućnost 24-časovne komunikacije sa stručnim osobljem koje će organizovati pomoć ukoliko i kada za tim bude bilo potrebe.


21.12.2012 - Potpisan je ugovor između Kontakte i Saveza jevrejskih opština
Ova organizacija je među prvima prepoznala mogućnosti koje naša usluga pruža svojim korisnicima. Ugovor sa Kontaktom je skopljen 2012, a korisnici usluge svoje zadovoljstvo iskazuju pohvalama i poverenjem koje imaju u stručne i posebno obučene opeatere. Njihova pažnja i stručnost su mnogo puta pomogle pri rešavanju mnogih kako zdravstvenij tako i psiholoških problema. Korisnici usluge teleasistencije obuhaćene ovim ugovorom su starije osobe sa teritorije grada Beograda i grada Novog Sada.