Za avansne uplate za period od 6 ili 12 meseci dajemo posebne pogodnosti. Svi naši korisnici dobijaju opremu na korišćenje. Oprema se ne naplaćuje.TEST za određivanje potrebe za teleasistencijom

Naše usluge i cena

1. Sistem teleasistencije ili popularno “Dugme spasa” omogućava korisnicima stalnu vezu sa Centrom KONTAKTE, bilo da su u sopstvenom domu, bilo izvan njega. Veza se ostvaruje jednostavnim pritiskom na SOS taster aparata koji se nosi kao privezak oko vrata, nakon čega se uspostavlja veza sa dežurnim operaterom. Dežurni operater prima poziv, započinje razgovor sa korisnikom, procenjuje potrebu poziva i svojom stručnošću pomaže korisniku putem razgovora, pružanja podrške, davanja traženih informacija i uputstava, podsećanja na uzimanje lekova, itd. U slučaju da razgovor nije ni započet, hitno reaguje pozivajući prijavljene kontakte korisnika (bližu rodbinu, komšije, itd.) ili eksterne jedinice (policiju, hitnu pomoć, vatrogasce). Uređaji kojima se ostvaruje teleasistencija su prilagođeni starijim ljudima i korisnik može izabrati:

1. “DUGME SPASA" - SOS GSM/GPS – pogledajte detaljnije>>

2. “DUGME SPASA” - SOS GSM – pogledajte detaljnije>>


SOS GSM/GPS ima crveni SOS taster a SOS GSM ima narandžasti SOS taster kojima se uspostavlja veza sa dežurnim operaterom u Centru KONTAKTE sa bilo kog mesta na teritoriji Republike Srbije. Oba uređaja omogućavaju razgovor sa dežurnim operaterom, s tim što je SOS GSM nešto pogodniji za držanje pri razgovoru i poseduje displej za prikazivanje podataka u vezi sa razgovorom. Oba uređaja se nose oko vrata. Samo SOS GSM+GPS omogućava lociranje korisnika pitem GPS tehnologije, pa time i alarmiranje ukoliko korisnik napusti zonu odobrenog kretanja.

Naše usluge podrazumevaju organizovanje pomoći kod:
  • zdravstvenih i psiholoških kriza
  • padova usled teže pokretljivosti
  • vanrednih situacija (požar, provala, lična ugroženost i slično)
  • razgovora usled usamljenosti
  • podsećanja na uzimanje lekova, pružanje različitih informacija
  • ostalih situacija gde je potrebna brza reakcija, stručnost ili topla ljudska reč.

2. GPS pozicioniranje koje pruža samo SOS GSM/GPS uređaj omogućava korisnicima bezbedno kretanje kako u sopstvenom domu, tako i van njega. SOS GSM/GPS daje mogućnost dežurnom operateru da u svakom trenutku odredi lokaciju korisnika putem GPS tehnologije.

3. Određivanje zone odobrenog kretanja koju pruža samo SOS GSM/GPS uređaj ) omogućava definisanje zone odobrenog kretanja korisnika, koju ukoliko korisnik napusti, u Centar KONTAKTE stiže alarm, te dežurni operater određuje novu lokaciju korisnika i obaveštava njegovu rodbinu ili komšije gde se on nalazi, kako bi mogli da ga vrate kući (poznato kao Geofensing ili određivanje geozone). Ovo je pogodno kod dementnih korisnika (korisnika sa Alchajmerovom bolesti).